Giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện từ  

Ký và quản lý hợp đồng trực tuyến

 • Thao tác mọi lúc mọi nơi
 • Dễ dàng tra cứu và lưu trữ
 • Đa dạng hình thức ký

Tối ưu thời gian, chi phí, nguồn lực

 • Không cần in ấn
 • Không cần vận chuyển hợp đồng
 • Không cần kho lưu trữ

Minh bạch - An toàn - Bảo mật

 • Theo dõi tiến trình ký hợp đồng trực tuyến 24/7
 • Bảo mật an toàn thông tin tuyệt đối
 • 100% hợp đồng được mã hóa trước khi lưu trữ

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và được xác thực với Bộ Công Thương

Quy trình ký kết hợp đồng thuận tiện & minh bạch

Đạt chuẩn pháp lý
& An toàn bảo mật

Tiêu chuẩn pháp lý

 • Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11
 • Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ghi nhận hình thức giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử
 • Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử
 • Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Tiêu chuẩn bảo mật

 • Đảm bảo tính toàn vẹn của các hợp đồng, tài liệu.
 • Mọi hợp đồng, tài liệu đều được mã hóa trước khi lưu trữ.
 • Đảm bảo cơ chế sao lưu và dự phòng hợp đồng, tài liệu trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Hợp đồng, tài liệu điện tử được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu được tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 về an toàn thông tin