Kích hoạt lần đầu sau khi đăng ký

Sau khi Người dùng đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ gửi về email đăng ký của Người dùng thông tin đăng nhập lần đầu gồm: Tên tài khoản và Mật khẩu đăng nhập.

Sau khi người dùng đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ gửi về email đăng ký của người dùng thông tin đăng nhập lần đầu. Người dùng thực hiện nhập tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập theo thông tin đã nhận trong email để tiến hành đăng nhập hệ thống lần đầu

  • Người dùng truy cập website, nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu đã được cấp
  • Hệ thống hiển thị màn hình xác thực đăng nhập, Người dùng nhập mã xác thực (mã OTP) được gửi về số điện thoại đã đăng ký
  • Sau khi nhập mã xác thực, Người dùng thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập. Nhập mật khẩu mặc định và mật khẩu mới để tiến hành thay đổi
  • Kích hoạt thành công, hệ thống hiển thị màn hình trang chủ của dịch vụ, Người dùng đã có thể sử dụng các tính năng của VNeDOC