Quản lý thành viên

Sau khi thêm mới thành viên thành công, người dùng có thể quản lý thành viên bằng các tính năng của hệ thống, bao gồm:

- Khóa: khi nhấn khóa, trạng thái của thành viên sẽ chuyển từ đang hoạt động sang khóa. Khi người dùng bị khóa thì tài khoản sẽ không đăng nhập được hệ thống

- Mở khóa: khi nhấn mở khóa, trạng thái của thành viên sẽ chuyển từ khóa sang hoạt động. Tài khoản được mở khóa, người dùng thực hiện kích hoạt lại tài khoản và đổi mật khẩu để đăng nhập hệ thống

- Chỉnh sửa: nhấn chỉnh sửa khi muốn cập nhật/thay đổi thông tin thành viên

- Nhân bản: nhấn nhân bản khi muốn tạo bản sao của thành viên đã tạo

- Xoá: nhấn xóa để xóa thành viên đã tạo