Thiết kế tài liệu

Mô tả: Cho phép người dùng thiết kế các vùng ký tài liệu tương ứng với số lượng người ký được thiết lập ở màn hình Xác định người ký

 • Thêm ô dữ liệu điền thông tin trường động và thiết kế vùng ký theo nhu cầu
 • - Người dùng thực hiện kéo thả các ô dữ liệu từ thanh công cụ vào vị trí mong muốn trong file hợp đồng.

  + Số tài liệu: hệ thống tự động lấy theo số người dùng đã điền tại bước nhập Thông tin chung

  + Văn bản: người dùng có thể kéo thả vào tài liệu và nhập nội dung mong muốn

  - Chỉ định người điền thông tin: hệ thống mặc định là người xử lý tài liệu đầu tiên trong luồng ký. Người dùng có thể chọn đây là trường bắt buộc điền hay không bắt buộc điền cho người nhận nhập trước khi ký tài liệu. Nhập thông tin tên trường để phân biệt các trường dữ liệu cần điền với nhau

  - Người dùng có thể tùy chỉnh định dạng hiển thị cho các ô dữ liệu. Nhấn chọn Auto-fit để hệ thống tự động căn chỉnh thông tin điền vào ô theo chiều ngang và chiều dọc: Tự động xuống dòng nếu quá nhiều chữ trên dòng. Trường hợp diện tích ô kéo đã hết không thể xuống dòng, cỡ chữ sẽ được tự động thu nhỏ lại để vừa trong ô.

  - Các trường dữ liệu vừa thiết kế sẽ hiển thị thành một danh sách ở góc trái dưới màn hình. Người dùng có thể kéo thả để thay đổi vị trí các trường dữ liệu này (dùng khi tạo tài liệu theo ô)

 • Thiết lập vùng ký cho người ký
 • - Nhấn chọn và kéo thả người ký vào vùng ký mong muốn đặt trong tài liệu. Người dùng có thể nhập Tọa độ và Kích thước để thay đổi vị trí và kích thước ô ký.

  - Bấm Danh sách người ký để chọn người ký tương ứng với vùng ký vừa kéo thả

  - Tích chọn vào ô Không thay đổi người ký nếu muốn cố định người ký này khi lưu tài liệu này thành mẫu và sử dụng mẫu này cho những lần tạo tài liệu tiếp theo

 • Người dùng kiểm tra lại tài liệu vừa thiết kế, nhấn chọn Tiếp tục. Hệ thống lưu lại các trường dữ liệu và vùng ký vừa thiết kế và chuyển sang màn hình Xác nhận.